تبلیغات
هیئت الرضا(علیه السلام)شهرکرد

www.heyatooreza.ir

با سلام خدمت دوستان هــــــــــــیئتی

آدرس سایت هیئت الرضا علیه السلام

شهرکرد به نشانی بالا تغییر یافت.

التماس دعا!

   


سخن آخر

سیره رفتاری اولیای الهی بر مداومت بر این سنت پسندیده (سلام و تقدم در سلام کردن) است، چنان که پیامبراکرم(ص) به هر که می رسید حتی کودکان و نوجوانان ابتدا به او سلام می کرد، به ویژه در مورد سلام کردن به کودکان می فرمود: «پنج صفت است که تا زنده ام، آنها را رها نخواهم کرد، یکی هم سلام دادن به کودکان است، تا پس از من «سنت» گردد.»(44) این خصلت خجسته، از اخلاق حسنه و روحیه پاک و تواضع حضرت سرچشمه می گرفت. اینها درست؛ ولی ادب اقتضا می کند که کوچکترها به بزرگترها سلام کنند. در روایت آمده است که پیامبر اکرم(ص) فرمود: کوچک به بزرگ سلام کند، یک نفر به دو نفر، و جمعیت کم به جمعیت فراوان، و سواره بر پیاده، و رهگذر، بر کسی که ایستاده است، و ایستاده بر کسی که نشسته است(45) البته اگر جز این باشد، نشانِ تواضع نخواهد بود! در اهمیت سلام کردن همین بس که کمال دین و زینت ایمان، «سلام» است.

پیامبراکرم (ص) فرمود: «تاسه صفت در بنده ای جمع نباشد، ایمان او کامل نشود: صدقه دادن به هنگام تنگدستی، رعایت انصاف و لو خویشتن، و سلام بسیار کردن.»(46)

همیشه سلام کردن و تقدم در سلام، صدقه جاریه و طلب همیشگی نعمت و رحمت است. آن گاه که در عصر جاهلیت، بعضی افراد دربرخورد با یکدیگر شمشیر از نیام برکشیده، از کنار هم می گذشتند، پیامبراکرم، رسول رحمت(ص) «سلام کردنها» را جانشین شمشیرها ساختند و آن قدر در این امر تأکید داشته، خود پیش قدم بودند که بر رهروان راستینش سلام کردن را یک فریضه الهی می دانستند. پس دریغ است که ما به عنوان پیروان پیامبری که مهر و محبت و دوستی را جایگزین شمشیرها کرد، در برخی موارد با یکدیگر با شمشیرهای مخرب و آزاردهنده تری همچون، اخم و نخوت، بدخلقی و سوءظن و احیانا حتی به طرف نگاه هم نمی کنیم، برخورد نماییم.

سلام، تکیه کلام مسلمان و پیام رحمت مؤمنین است. پیامبر رحمت فرمود: «سلام، درود ملت ما و حافظ ذمه ماست؛ السلام تحیة لملتنا و امان لذمتنا.»(47)

سلام، رحمت حق و پاداش صالحان، صلوات و تحیت خدا و فرشتگان و مؤمنین بر پیامبراکرم، نبی رحمت(ص) و ختم ادای هر نمازی است.

«السلام علیک ایها النبیُّ و رحمة الله و برکاته. السلام علینا و علی عبادالله الصالحین. السلام علیکم و رحمة الله و برکاته؛ سلام و رحمت خدا بر نبی حق (ص) باد. سلام بر ما و بر بندگان صالح خدا. سلام و رحمت و برکات خدا بر شما.»

«ان الله و ملائکته یصلون علی النبی، یا ایها الذین آمنوا صلّوا علیه و سلموا تسلیما.»

پی نوشت ها:ـــــــــــــــــــــــ

48. سوره نساء، آیه 86.

49. محمد معین، فرهنگ معین.

50. سوره طه، آیه 47.

51. نهج الفصاحه.

52. سوره مریم، آیه 33.

53. تفسیر نمونه، ج 4 ص 44.

54. ر.ک: جعفر سبحانی، فرازهایی از تاریخ اسلام.

55. سوره صافات،آیه 181.

56. سوره هود، آیه 48.

57. سوره صافات، آیه 120.

58. سوره فرقان، آیه 75.

59. سوره ق، آیه 34.

60. سوره حجر، آیه 46.

61. سوره یونس، آیه 10.

62. سوره یونس، آیه 25.

63. سوره فتح، آیه 29.

64. نهج الفصاحه.

65. اصول کافی، ج 2، باب تسلیم، ص 645،چاپ بیروت.

66. اصول کافی، ج 2 باب تسلیم، ص 646، چاپ بیروت؛ خصال صدوق، ص 11.

67. اصول کافی، ج 2 باب تسلیم، ص 644، چاپ بیروت؛ سفینة البحار، محدث قمی، ج 1،ص 645.

68. اصول کافی، ج 2،باب تسلیم، ص 644، چاپ بیروت.

69. وسائل الشیعه، ج 8، ص 436.

70. سید محمد کاظم طباطبائی، عروة الوثقی.

71. امام خمینی، تحریر الوسیله، ج 1.

72. اصول کافی، ج 2، ص 645،بیروت؛ وسائل الشیعه، ج 8، ص 443.

73. وسائل الشیعه، ج 8، ص 438.

74. سوره نساء، آیه 86.

75. تفسیرنمونه، ج 4، ص 42.

76. تفسیر درالمنثور، ج 2،ص 8؛ میزان الحکمة، ج 2،ص 1350، دارالدیث.

77. تفسیر فی ظلال، ذیل آیه 86؛ سوره نساء.

78. اصول کافی، ج 2،باب تسلیم، ص 645، چ بیروت.

79. وسائل الشیعه، ج 8،ص 436.

80. عروة الوثقی.

81. تحریرالوسیله.

82. عروة الوثقی.

83. همان.

84. همان.

85. تحریرالوسیله.

86. همان.

87. عروة الوثقی.

88. اصول کافی، ج 2،ص 648، چ بیروت.

89. عروة الوثقی.

90. ترجمه خصال شیخ صدوق، ج 1،ص 265، انتشارات جاویدان.

91. بحارالانوار، ج 73،ص 10، بیروت.

92. میزان الحکمه،ج 4، ص 538.

93. نهج الفصاحه.

94. همان.

   


د) افشاء سلام

در روایات، آداب فراوانی درباره سلام کردن وارد شده است از جمله این که: سلام تنها مخصوص افرادی نیست که انسان با آنها آشنایی خاصی دارد، چنان که روایت شده که از پیامبراکرم(ص) سؤال شد: ای العمل خیر؟، کدام عمل بهتر است؟ حضرت فرمود: «اطعام طعام کن و سلام به کسانی که می شناسی و نمی شناسی بنما.»(30)

همچنین فرمود: «افشوا السلام بینکم تحابّوا»؛ سلام را در میان خود آشکار کنید، تا رشته محبت و دوستی استوار شود.

و نیز امام باقر(ع) فرمود: «ان الله یحب افشاء السلام»(31) به درستی که خداوند آشکار کردن سلام را دوست دارد. منظور از افشای سلام، سلام کردن به افراد مختلف است.

از امام صادق(ع) نقل شده که فرمود: «ملکی به مردی برخورد کرد در خانه ای ایستاده است. از وی پرسید: چرا اینجا ایستاده ای؟ گفت: برادر دینی ام در این خانه است که می خواهم به سلام کنم. ملک گفت: آیا بین تو با او خویشاوندی است، یا کاری داری؟ گفت: نه؛ نه قرابتی با او دارم و نه حاجتی به او دارم و جز برادری اسلامی و رعایت احترام حقوق برادری، چیز دیگری نیست. من به او سلام می کنم و برای خدا با وی تجدید عهد می نمایم.»(32)

آداب فقهی سلام کردن

«جایز نیست ابتدا به سلام برای شخص نمازگزار و همچنین جایز نیست ابتدا به سایر تحیات مثل صبّحک اللّه بالخیر یا مسّاک اللّه بالخیر و غیر اینها.»(33)

«واجب است سلام در اثناء نماز به تقدیم کلمه سلام بر ظرف علیکم، علیک و... اگرچه شخص سلام دهنده ظرف (جار و مجرور) را بر کلمه سلام مقدم نماید؛ و احتیاط مستحب این است که در تعریف و نکره آوردن شخص نمازگزار مراعات مماثله را بنماید و همانند شخص سلام دهنده جواب دهد و همچنین در جمع و مفرد آوردن.»(34)

ردّ سلام واجب کفایی است، پس اگر به جماعتی سلام کنند و یکی از آنها جواب

دهد، کافی است. اما بر بقیه مستحب است جواب دهند.(35)

اگر یک نفر از جماعت جواب دهد، و آن شخص کودک باشد، کفایت نمی نماید.(36)

اگر شخص نمازگزار در بین جماعتی باشد که بر آنها سلام کنند و شخص نمازگزار شک کند که او نیز قصد شده است یا نه، جواب دادن او جایز نیست.(37)

واجب است جواب را به گونه ای دهند که شخص سلام کننده بشنود خواه در نماز باشد یا غیر آن، به این صورت که صدای خود را به اندازه متعارف بلند نماید؛ به گونه ای که اگر مانعی نباشد، صدای او شنیده شود و اگر شخص سلام دهنده خیلی دور باشد که امکان شنیدن صدا را نداشته باشد، جواب واجب نیست.(38)

جواب سلام واجب است فورا به طور عرفی داده شود و تأخیر آن جایز نیست، و اگر به تأخیر انداخت وجوب ساقط می شود.(39)

جایز است سلام مرد نامحرم به زن نامحرم و بالعکس مشروط بر این که با ریبه یا خوف فتنه نباشد.(40)

از امام علی (ع) روایت شده است: «که آن حضرت بر زنان سلام می کرد، ولی کراهت داشت که بر زنان جوان سلام نماید، و می فرمود: نگران هستم از این که از صدای آنها تعجب نمایم و این کار ضررش برای من بیش از ثواب آن باشد.»(41)

کراهت دارد که مسلمان بر شخص کافر سلام نماید، اما اگر کافر ذمی بر مسلمان سلام نماید، احتیاط واجب، رد سلام است به لفظ «علیک یا سلام» بدون «علیک».(42)

در روایتی امام صادق(ع) از پدران بزگوارش نقل می کند که به شش گروه نباید سلام کرد: «ستّة لایسلّم علیهم: الیهودی و المجوسی و النصرانی و الرجل علی غائطه و علی موائد الخمر و علی الشاعر الذی یقذف المحصنات و علی المتفکهین بسبّ الاُمّهات»(43) به شش گروه نباید سلام کرد: جهود، گبر، تسا، مردی که مشغول تخلیه است یا بر سفره شراب نشسته و بر شاعری که به زنان پاکدامن نسبت ناسزا می دهد و به کسانی که به دشنام دادن بر مادر یکدیگر خوشی می کنند.

البته این گونه روایات در مقام مبارزه با فساد است، مگر این که سلام کردن به افراد رباخوار، فاسق، منحرف و ...، وسیله ای باشد برای آشنایی و دعوت به ترک منکر باشد که نه تنها جایز است، بلکه مطلوب شریعت اسلام است. البته آداب فقهی سلام کردن بسیار زیاد است که باید به کتب مفصّل فقهی و روایی مراجعه نمود.

   


ادب و آداب سلام

الف) ابتداء به سلام

آغاز کردن به سلام در برخورد با برادران ایمانی، یکی از عوامل نیرومند جلب محبت است. در روایات اسلامی تأکید فراوان بر شیوه پسندیده (ابتداء به سلام) شده، تا آنجا که در منابع روایی وارد شده که: اگر کسی پیش از سلام، شروع به سخن کرد، جواب ندهید؛ چنان که امام صادق(ع) از پیامبر(ص) نقل می کند که فرمود: «مَنْ بَدَءَ بالکلام، قبلَ السّلامِ فَلا تُجیبوهُ»(20)

همچنین آن حضرت در روایتی دیگر از پیامبر اکرم (ص) نقل می کند که آن حضرت(ص) فرمود: «اولیَ الناس باللّه و رسوله من بدأَ بالسلام»(21) نزدیکترین و مقرّب ترین مردم به خدا و رسولش کسی است که ابتداء به سلام نماید.

امام سجاد (ع) فرمود: «از اخلاق مؤمن، انفاق به قدر قدرت، و سعت در معیشت به اندازه توانایی مالی، به عدالت رفتار کردن با مردم و ابتداء به سلام است.»(22)

در روایات آمده که «سواره» بر «پیاده»، و آنها که مرکب گرانقیمت تری دارند، به کسانی که مرکب ارزانتر دارند، سلام کنند، و گویا این دستور یک نوع مبارزه با تکبر ناشی از ثروت و موقعیتهای خاص مادی است، در حالی که در این عصر فراصنعتی می بینیم که تحیت و سلام را وظیفه افراد پائین تر می دانند و شکلی از استعمار و استعباد و بت پرستی به آن می دهند. و این بیانگر دور شدن از اخلاق اسلامی است.

از رفتارهای بسیار درخور توجه پیامبراکرم(ص) و پیشوایان معصوم(ع) تقدم در سلام (ابتداء به سلام) بود؛ آن بزرگواران به همه، حتی به کودکان و نوجوانان سلام می کردند. البته ناگفته نماند، این سخن منافات با دستوری که در بعضی از روایات وارد شده که افراد کوچکتر از نظر سن، بر بزرگتر سلام کنند ندارد؛ زیرا این یک نوع ادب و تواضع انسانی است و ارتباطی با مسئله اختلاف طبقاتی و تفاوت در ثروت و موقعیتهای مادی ندارد.

تقدم در سلام کردن نه تنها به عنوان یک رفتار نیکو مورد توجه بوده، نشان دهنده رشد شخصیت، فروتنی و نفی کبر و غرور و منش جاهلانه است، بلکه خود سرمشق خوبی برای تمرین مهارت های کلامی و اخلاقی است. روشن است توقع «سلام» از دیگران هرگز نمی تواند از اخلاق پسندیده اجتماعی باشد. بنابراین، به جای آن که از دیگران انتظار سلام داشته باشیم، شایسته تر این است که خود با تأسی از اولیای معصوم الهی همیشه با چهره ای گشاده و متبسم، در سلام کردن از دیگران پیشی بگیریم و این سبقت در خیرات است.

ب) کیفیت سلام

در شریعت مقدس اسلام به برخورد صحیح و نیکو بسیار تأکید شده است و یک نوع تحیت خاص که همان استفاده از کلمه «سلام» است، مورد تأکید و سفارش قرار گرفته است. در میان جوامع مختلف از الفاظ یا رفتارهای مختلفی برای این منظور استفاده می شود، اما شارع مقدس کلمه سلام را به عنوان تنها کلمه ای که احکام خاصی را به دنبال خود دارد، قرار داده است. گویا بدین وسیله قصد داشته است که مسلمانان در برخوردهای خود نیز دارای وحدت و نشانه باشند تا از غیر مسلمانان شناخته شوند. و ازاین رو، اگر به لفظی غیر از سلام برای تحیت استفاده شود، مثلاً گفته شود: «صبّحک اللّه بالخیر» یا «مسّاک اللّه بالخیر» جواب آن واجب نیست، و فقط در صورتی واجب است که به لفظ «سلام» باشد.(23)

و همچنین فقهای عظام «سلام» را در نماز واجب می دانند، اما در هرگونه تحیتی غیر از سلام را واجب ندانسته، بلکه آن را مبطل نماز می شمارند.(24)

ج) جواب سلام

سلام را باید آشکارا، بلند و با صدای رسا ادا کرد. احادیث فراوانی با عنوانِ «الجهرُ بالسّلام» و «افشاء سلام» آمده که سفارش اکید دارد که سلامها، رسا و بلند باشد، نه زیر لب و آهسته و نامفهوم و ناقص. جواب سلام نیز باید همین گونه باشد، یعنی بلند و واضح، تا گوینده بشنود.

اگر در برخورد با دیگران یا ورود به جلسه و جمعی، یا رسیدن به خانه و محل کار، سلام بگوییم، ولی آهسته، شاید سلاممان را نشنوند. با این که ما سلام داده ایم، ولی به دلیل سر و صدا یا عدم تمرکزحواس یا هر عامل دیگر، سلاممان را نشنوند، احیانا در این صورت ما را بی ادب و بی اعتنا خواهند شمرد و متکبّر خواهند پنداشت. یا اگر سلام فردی را جواب دهیم، اما آهسته و زیر لب، به گونه ای که نفهمد و نشنود، ممکن است فکر کند مسئله ای، خصومتی و ... رخ داده، یا ما سرسنگین و متکبّر شده ایم که حتی جواب سلامش را هم نمی دهیم یا با دشواری و بی علاقگی جواب می دهیم. راه جلوگیری از این سوءتفاهمها و بدگمانی ها، رعایت همان دستور دینی در معاشرتها است، یعنی آشکارا سلام کردن.

امام صادق(ع) می فرماید: هرگاه یکی از شما سلام می دهد، سلامش را آشکارا بگوید. نگوید که «سلام دادم، ولی جوابم ندادند»، شاید سلام داده ولی آنان نشنیده باشند! و هرگاه یکی از شما جواب سلام می دهد، جواب را آشکارا و بلند بگوید، تا آن مسلمان دیگر نگوید که «سلام کردم، ولی جوابم را ندادند!»(25)

اگر سلام مستحب است، جوابش واجب است. چنان که در روایت آمده است: «السلام تطوع و الرد فریضه»(26) سلام مستحب است، ولی جواب آن واجب است. البته بیشترین ثواب نیز از آنِ کسی است که شروع به سلام کند.

همان گونه که گذشت، سلام نوعی تحیت و هدیه از سوی یک مؤمن است و هدیه را باید با پاسخی بهتر ارائه داد، تا نشان قدرشناسی باشد. چنان که قرآن کریم در این باره می فرماید:

«وَ إِذَا حُیِّیتُم بِتَحِیَّةٍ فَحَیُّوا بِأَحْسنَ مِنهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ کانَ عَلی کلِّ شی ءٍ حَسِیبا»(27) هنگامی که کسی به شما تحیت گوید، پاسخ آن را به طور بهتر دهید یا (حداقل) به همان گونه (مساوی) پاسخ گوئید، خداوند حساب همه چیز را دارد.

واژه «تحیت» در لغت از ماده حیات و به معنی دعا برای حیات دیگری کردن است خواه این دعا به صورت «سلام علیک»، خداوند تو را به سلامت دارد و یا «حیاک الله»، خداوند تو را زنده بدارد و یا مانند آن باشد، ولی معمولاً از این کلمه هر نوع اظهار محبتی را که افراد به وسیله سخن، با یکدیگر می کنند شامل می شود که روشنترین مصداق آن همان موضوع «سلام کردن» است. اما، از برخی از روایات، همچنین تفاسیر، استفاده می شود که اظهار محبتهای عملی نیز در مفهوم «تحیت» داخل است، در تفسیر علی بن ابراهیم از امام باقر و امام صادق(ع) چنین نقل شده که: «المراد بالتحیة فی الآیه، السلام و غیره من البر» منظور از تحیت در آیه، سلام و هرگونه نیکی کردن است. و نیز در روایتی در کتاب «مناقب» چنین آمده است: «کنیزی یک شاخه گل خدمت امام حسن (ع) هدیه کرد، حضرت در مقابل آن وی را آزاد ساخت، و هنگامی که از علت این کار سوال کردند، فرمود: خداوند این ادب را به ما آموخته آنجا که می فرماید: «و اذا حییتم بتحیة فحیوا باحسن منها» و سپس اضافه فرمود: تحیت بهتر، همان آزاد کردن او است! و به این ترتیب این آیه یک حکم کلی درباره پاسخ گوئی به هر نوع اظهار محبتی اعم از لفظی و عملی می باشد».(28)

در روایات اسلامی دراین باره (جواب سلام) آمده است که منظور از تحیت به احسن آن است که سلام را باید با عبارات دیگری مانند و «رحمة الله» و مانند و «رحمة الله و برکاته» پاسخ داد.

در تفسیر «درالمنثور» آمده است: شخصی به پیغمبر اکرم(ص) عرض کرد: «السلام علیک پیامبر (ص) فرمود:«السلام علیک و رحمة الله»، دیگری عرض کرد:«السلام علیک و رحمة الله»، پیامبر(ص) فرمود:«و علیک السلام و رحمة الله و برکاته»، شخص دیگری گفت: «السلام علیک و رحمة الله و برکاته» پیامبر (ص) فرمود: «و علیک». هنگامی که سؤال کرد که چرا جواب مرا کوتاه بیان کردید؟ فرمود: قرآن می گوید: تحیت را به طرز نیکوتری پاسخ گوئید، اما تو چیزی باقی نگذاشتی! در حقیقت پیامبر (ص) در مورد شخص اول و دوم تحیت به نحو احسن گفت، اما در مورد شخص سوم به مساوی؛ زیرا جمله «علیک» مفهومش این است که تمام آنچه گفتی، بر تو نیز باشد.(29)

   


درباره وبلاگ


آخرین پستها


نویسندگان


صلوات

    صلوات برای سلامتی وطول عمر حضرت امام خامنه ای (مدظله العالی)

آمار وبلاگ

کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

Erorr in Your Internet Explorer !!!

احمد مطلبی

وبلاگ
log